<sub id="3qc9h"></sub>
<wbr id="3qc9h"></wbr>

 1. <form id="3qc9h"></form>

  <nav id="3qc9h"><listing id="3qc9h"></listing></nav>

    <form id="3qc9h"></form><nav id="3qc9h"><listing id="3qc9h"></listing></nav>
    <wbr id="3qc9h"><legend id="3qc9h"></legend></wbr>

    Novinky a zajímavosti

    Oracle a VMware podporují vá? hybridní cloud

    Zjistěte, jak na?e roz?í?ené partnerství zjednodu?uje díky konzistentní infrastruktu?e a provozu vá? p?echod ke cloudu.

    Více o spol. Oracle a VMware 

    Optimalizace samo?ízeného datového centra díky projektu Magna

    Zaregistrujte se a vyzkou?ejte automatické ladění a nep?etr?itou optimalizaci cluster? ?e?ení v SAN.

    Zaregistrovat k beta verzi 

    Jednoduchá platforma pro automatizaci hybr. cloud?

    Zvy?te pru?nost, efektivitu a?produktivitu díky nejnověj?í verzi platformy vRealize Automation?8.

    Dal?í informace 

    Vylep?ete zabezpe?ení svého Multi-Cloudu

    Zjistěte jak na to díky novym funkcím zabezpe?ení datového centra NSX-T?2.5.

    Objevte nové funkce 

    Co je va?e priorita v IT? 

    Zrychlete sv?j p?echod do cloudu

    Zjistěte jak vám ?e?ení VMware Cloud umo?ní spravovat celé portfolio aplikací nap?í? hybridními a nativními ve?ejnymi cloudy a vyu?ívat p?i tom konzistentní infrastrukturu a provozní operace.

    Transformujte sítě a zabezpe?ení

    Budoucí sítě budou softwarově definované. Virtuální cloudová sí? zalo?ená na technologii ?e?ení VMware NSX je bezpe?nou a konzistentní základnou, která vám umo?ní rozvíjet va?e podnikání.

    Vyu?ijte digitální pracovní prostor

    Po?adavky zaměstnanc? se změnily. Díky zabezpe?enému a bezproblémovému p?ístupu do aplikací a ke slu?bám prost?ednictvím integrovaného digitálního pracovního prostoru je splníte kdykoli a na jakémkoli za?ízení.

    Co je va?e priorita v IT?
    Dal?í p?íběhy zákazník? 

    Vyzkou?ejte produkty spole?nosti VMware hned a zadarmo

    Vyzkou?ejte vSphere

    Objevte p?ední virtualiza?ní platformu pro hybridní cloudy.

    Zahájit praktickou ukázku 

    Zkuste NSX Data Center

    Prozkoumejte platformu pro virtualizaci sítí pro SDDC.

    Zahájit praktickou ukázku 

    Vyzkou?ejte ?e?ení vSAN

    Objevte úlo?i?tě optimalizované pro technologii flash vyu?ívané HCI.

    Zahájit praktickou ukázku 

    Vyzkou?ejte Workspace ONE

    Otestujte inteligentní platformu pro digitální pracovní prostor.

    Zahájit praktickou ukázku 

    Pět d?vod?, pro? cloud m??e ?editel?m informa?ních technologií pomoci p?ekonat propast p?i realizaci inovací

    Inovace je klí?ová. Spole?nosti ?elí rostoucím o?ekáváním a stále silněj?í digitální konkurenci, proto jsou stále d?le?itěj?í inovace pro ochranu stávajícího podnikání a otev?ení novych mo?ností pro budoucí r?st.

    P?e?íst ?lánek
    久久爱www免费人成