<sub id="3qc9h"></sub>
<wbr id="3qc9h"></wbr>

 1. <form id="3qc9h"></form>

  <nav id="3qc9h"><listing id="3qc9h"></listing></nav>

    <form id="3qc9h"></form><nav id="3qc9h"><listing id="3qc9h"></listing></nav>
    <wbr id="3qc9h"><legend id="3qc9h"></legend></wbr>

    Haberler ve ?ne ??kanlar

    Oracle ve VMware, Hibrit Bulutunuzu Destekliyor

    Büyüyen ortakl???m?z?n, tutarl? altyap? ve operasyonlarla buluta ge?i?inizi nas?l kolayla?t?raca??n? ??renin.

    Oracle ve VMware Hakk?nda 

    Kendi Kendini ?al??t?ran Veri Merkezinizi Project Magna ile Optimize Edin

    vSAN kümelerinizin kendi kendini ayarlamas?n? ve sürekli optimizasyonunu test etmek i?in kaydolun.

    Beta'ya Hemen Kaydolun 

    Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

    vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

    Daha Fazla Bilgi 

    ?oklu Bulut Güvenli?inizi Art?r?n

    NSX-T 2.5'teki yeni veri merkezi güvenli?i ?zellikleriyle bunu nas?l yapaca??n?z? ??renin.

    Yeni ?zellikleri Ke?fedin 

    BT ?nceli?iniz Ne? 

    Buluta Ge?i? Sürecinizi H?zland?r?n

    VMware Cloud sayesinde, tüm uygulama portf?yünüzü tutarl? altyap? ve operasyonlarla hem hibrit hem de yerel ve genel bulutlarda nas?l y?netebilece?inizi ??renin.

    A? ?leti?imini ve Güvenli?i D?nü?türün

    Gelece?in a?lar? art?k yaz?l?m tan?ml?. VMware NSX teknolojisi üzerine kurulmu? Sanal Bulut A??, i?letmenizi bir ad?m daha ileriye ta??mak i?in ihtiyac?n?z olan güvenli ve istikrarl? temeli olu?turur.

    Dijital ?al??ma Ortam?n? Destekleyin

    ?al??anlar?n beklentileri de?i?iyor. Onlarla her yerden ve her cihazdan ileti?im kurabilir, entegre bir dijital ?al??ma ortam?ndan uygulamalara ve hizmetlere güvenli, sorunsuz ?ekilde eri?ebilirsiniz.

    BT ?nceli?iniz Ne?
    Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

    VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

    vSphere'i Deneyin

    Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

    Uygulamal? Laboratuvar 

    NSX Data Center'? Deneyin

    SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

    Uygulamal? Laboratuvar 

    Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

    vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

    Daha Fazla Bilgi 

    Workspace ONE'? Deneyin

    Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

    Uygulamal? Laboratuvar 

    ?novasyon-uygulama bo?lu?unu kapatma konusunda bulutun CEO'lara yard?mc? olabilmesinin be? nedeni

    ?a??m?z?n kral? art?k inovasyon. ?irketler, yükselen beklentiler ve y?k?c? etkiye sahip dijital rakipler kar??s?nda i?letmelerini korumak ve büyüyebilmek i?in inovasyon geli?tirmeye ihtiya? duyuyor.

    Makaleyi Okuyun
    久久爱www免费人成